Стартира проектът на НЧ "Георги Тодоров-1885" - "Библиотеката - активен участник в обществения живот"

На 24.10.2016г. стартира проектът на НЧ "Георги Тодоров-1885" в партньорство с СУ "Св.св.Кирил и Методий" - Белица "Библиотеката - активен участник в обществения живот". Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация "Глобални библиотеки - България" и Министерство на културата на Република България, Тематична област 2 – Устойчиво развитие

Първите деца от седмите класове на средното училище се включиха в проекта с желание за работа и с обич към природата. Поставиха се първите задачи и отговорници по групи за събиране на информация и снимков материал за защитените видове растения в дивата природа на територията на Национален парк "Рила" и ДГС -Белица.

Основна цел на проекта е да допринесе за насърчаване и формиране на природозащитната и екологичната култура на подрастващите и на хората от общността за опазване на биологичното разнообразие и ползите за развитие на туризма на местно и национално ниво.

Целевата група е съсредоточена в деца от 10 до 15 години, организирани в читалищна библиотека, привличане на доброволци към екологичната проблематика. Очаква се целевата група да нарасне, в резултат от информационната и рекламна кампания по проекта. В началото на проекта тя е:

• Деца – 50 Разгледайте презентацията от събитието
• Младежи – 50
• Доброволци до 30 години -10
• Жители на община Белица- 20
• Други – 10

Чрез предвидените методи и подходи ще се преодолее необходимостта от образователните инициативи извън училищните форми на работа свързани с :

• Образователна подготовка на целевата група.
• Подбор на теми и лектори, изработка на нагледни материали за дейностите по проекта.
• Провеждане на информационни занятия.
• Провеждане на инициативата „ 48 часа акции за устойчиво почистване на екопътеките в туристическа дестинация - Белица
• Организиране на творческа работилница за популяризиране на редките и защитени растения и животни/магнитно табло -1 бр, съставяне на материали за брошура, плакати
• Информация и публичност на събитията

Природата - това сме ние и отношението и грижата към нея е отношение към самите нас. Всеки е значим и заслужава да живее, учи и работи в чиста и здравословна среда и това е отговорност на цялото ни общество.

Пожелаваме на всички участници успех!

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

<< Назад към Събития