СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТА "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - АЗ УЧАСТВАМ"

 

С дискусионен форум приключи проекта "Обичам природата - Аз участвам"
27 април 2017г.  
с дискусионен форум за "Ролята на младите хора в развитието на екологичното образование и устойчиво развитие на местните общности" с опита на целевите групи и "Кръгла маса - пресконференция" приключи проекта "Обичам природата – Аз участвам".

 

Околна среда и устойчив начин на живот
24 март 2017г.  
В посетителския информационен център на "Парка за ре-адаптация на танцуващите мечки в България" се проведе лекционна беседа "Околна среда и устойчив начин на живот", представена от гл.асистент и преподавател в Колежа по туризъм в Благоевград, д-р Стефан Кирилов

 

Многообразието от растителни и животински видове и природни местообитания
в територията на НП"Рила" и ДГС "Белица"
24 март 2017г.  
Днес, 24.03.2017 се проведе обучение на целевата група в изпълнение на проекта на Народно читалище "Георги Тодоров-1885" , "Библиотеката – активен участник в обществения живот" по програма "Глобални библиотеки – България"

 

Екологичното образование на младите хора – мост към устойчиво развитие на местната общност
10 март 2017г.  
Ефектът от извънучилищните дейности, свързани с екологичното възпитание на подрастващото поколение и прекия им контакт с природата, за добиване на знания и умения за опазване на природното многообразие в родния край и пълноценното общуване помежду им бе постигнат с организираните дейности по проект"Обичам природата – аз участвам"

 

Днешните семенца – са утрешната гора
09 декември 2016г.  
Образователните проектни дейности пряко включени в учебния и възпитателен процес на младите хора, за повишаване на екологичната култура и популяризиране на съвременните възпитателни тенденции, свързани с опазването на околната среда продължиха на 09.12.2016 г. с изнесената беседа, от г-жа Яна Калоянова, координатор в партньорския проект от СУ "Св.св.Кирил и Методий" – Белица

 

Приключения сред природата за запознаване и опознаване на ендемични и реликтни видове
18 ноември 2016г.  
С реализираната дейност на 18.11.2016г., в изпълнение на проекта на читалищната библиотека при НЧ ”Георги Тодоров-1885” гр. Белица "Обичам природата – аз участвам" , учениците от СУ ”Св.св.Кирил и Методий” гр. Белица, участваха в организираното събитие "Приключения сред природата за запознаване и опознаване на ендемични и реликтни видове" на терен в к.к „Семково”

 

Децата от пети клас на СУ "Св.св.Кирил и Методий" – Белица
се включиха в проекта "Обичам природата - Аз участвам"
27 октомври 2016г.  
На 27.10.2016 г. децата от пети клас на СУ "Св.св.Кирил и Методий" – Белица се включиха в стартиралият на 24.10.2016 год. проект "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА -АЗ УЧАСТВАМ". Координаторът Катя Веселинова, запозна учениците с целите, дейностите и очакваните резултати в изпълнение на дейностите по проекта

 

Стартира проектът на НЧ "Георги Тодоров-1885"
"Библиотеката - активен участник в обществения живот"
24 октомври 2016г.  
Днес , 24.10.2016г. стартира проектът на НЧ "Георги Тодоров-1885" в партньорство с СУ "Св.св.Кирил и Методий" - Белица "Библиотеката - активен участник в обществения живот". Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Глобални библиотеки - България” и Министерство на културата на Република България, Тематична област 2 – Устойчиво развитие