Днешните семенца – са утрешната гора

Продължава работата в изпълнение на проекта "Обичам природата – аз участвам" в конкурса "Библиотеката - активен участник в обществения живот" на читалищната библиотека към НЧ "Георги Тодоров-1885" в партньорство със СУ "Св.св.Кирил и Методий".

Образователните проектни дейности пряко включени в учебния и възпитателен процес на младите хора, за повишаване на екологичната култура и популяризиране на съвременните възпитателни тенденции, свързани с опазването на околната среда продължиха на 09.12.2016 г. с изнесената беседа, от г-жа Яна Калоянова, координатор в партньорския проект от СУ "Св.св.Кирил и Методий" – Белица.

С представената тема "Днешните семенца – са утрешната гора", учениците придобиха знания относно стойността на горите като важен фактор за устойчив живот на нашата планета. Придобиха знания, умения и нагласа за доброволческа дейност при решаване на екологични проблеми като бъдещи европейски граждани.

Координаторът в проекта от СУ "Св.св.Кирил и Методий" - Яна Калоянова запозна учащата се младеж и с подходът "Учене, чрез правене" и с подходът "Насърчаване на креативността". Представена бе и презентация "Горите на България", чрез която учениците се запознаха с флората и фауната на Рила планина и районът на Белица - част от нея.

Насочено бе вниманието и към доброволния труд на гражданите, който се осъществява с инициативи по залесяване и зацветяване на площи, възстановяване на зони за отдих, ремонт и изграждане на детски и спортни съоръжения, почистване и обособяване на еко-пътеки, календар на гората, подготвяне на хербарий за значимостта на природата. С тях се постига повишаване на екологичното самосъзнание, затвърждаване на уменията и желанието за опазване на околната среда от гражданите.

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

<< Назад към Събития