Околна среда и устойчив начин на живот

В посетителския информационен център на "Парка за ре-адаптация на танцуващите мечки в България" се проведе лекционна беседа на тема "Околна среда и устойчив начин на живот", представена от гл.асистент и преподавател в Колежа по туризъм в Благоевград, д-р Стефан Кирилов.

Събитието е част от проекта на читалище "Георги Тодоров-1885" в партньорство със СУ" Св.св. Кирил и Методий", гр. Белица, Програма "Глобални библиотеки – България" в рамките на конкурс "Библиотеката – активен участник в обществения живот", име на проекта "Обичам природата- Аз участвам".

Разгледайте презентацията от събитиетоУчениците от петите, шестите и седмите класове на СУ "Св.св. Кирил и Методий" се запознаха с околната среда, която е комплекс от естествени и антропогенни фактори и компоненти, които се намират в състояние на взаимна зависимост и влияят върху екологичното равновесие, качеството на живот и здравето на хората. OС е средата, която заобикаля човека и включва система от природни, преобразувани (видоизменени от човека, напр. мебели, предмети от желязо, стоки) и социални фактори, необходими за неговия живот.

След ученическата ваканция предстои Дискусионен форум за "Ролята на младите хора в развитието на екологичното образование и устойчивото развитие на местните общности в община Белица" с опита на целевите групи, и Информационен ден "Кръгла маса- пресконференция", които ще се проведат в края на м. април.

В събитието се включиха и ученици от шести клас на Основно училище ""Св.св. Кирил и Методий", с. Бачево.

Ръководството на читалището благодари на Община Белица за съдействието и осигурения транспорт до Парка за танцуващи мечки. Благодари също и на управителя и екипа на Парка за танцуващи мечки за топлото посрещане, безвъзмездно осигурената лекционна зала и безплатната беседа за живота на кафявата мечка в парка.

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

<< Назад към Събития