Многообразието от растителни и животински видове в територията на НП "Рила" и ДГС "Белица"

На 24.03.2017г. се проведе обучение на целевата група в изпълнение на проекта на Народно читалище "Георги Тодоров-1885" , "Библиотеката – активен участник в обществения живот" по програма "Глобални библиотеки – България". Лектор бе инж. Георги Манолов – учител по специални учебни предмети, направление горско стопанство и екология.

Разгледайте презентацията от събитиетоОт изнесената беседа с мултимедийна презентация, целевата група по проекта (ученици от СУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Белица), придобиха познания за растителния и животински свят и основните природни местообитания.

Подробно лекторът се спря на редките и защитени растения и животни на територията НП "Рила” и ДГС”Белица", ролята на екологичното възпитание и образование сред младите хора и взаимовръзката – човек – общество – природа.

Освен, че научиха за необходимостта от опазване на околната среда, учениците показаха и сериозни познания и умения в областта на природните науки, както и познания от прекият им контакт с "Природният феномен – Белица".

Представителят на СУ "Св.св.Кирил и Методий" – координатор в партньорския проект от страна на средното училище, г-жа Яна Калоянова, направи кратка дискусия върху ролята на младите хора в развитието на екологичното образование и устойчивото местно развитие.

След тематичния урок учениците информираха ръководителите в проекта, че са готови със снимковия материал за създаване на информационния под сайт, към сайта на читалище „Георги Тодоров-1885” - "Природният феномен- Белица", както и за създаване на брошури и плакати.

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

<< Назад към Събития