Екологичното образование на младите хора – мост към устойчиво развитие на местната общност

Ефектът от извънучилищните дейности, свързани с екологичното възпитание на подрастващото поколение и прекия им контакт с природата, за добиване на знания и умения за опазване на природното многообразие в родния край и пълноценното общуване помежду им бе постигнат с организираните дейности по проект "Обичам природата – аз участвам", програма "Глобални библиотеки – България", "Библиотеката - активен участник в обществения живот" на читалищна библиотека при НЧ "Георги Тодоров-1885" в партньорство със СУ "Св.св.Кирил и Методий", гр. Белица.

Създадените социални контакти на целевата група утвърждават ролята на читалищната библиотека, като естествен център за общностно развитие.

Днес учениците с голям интерес започнаха изготвянето на хербарии от защитени видове растения, които събираха в рамките на три месеца. Запознаха се и с магнитното табло "Природата и нейното опазване". На таблото с помощта на повече от 100 магнитни фигури, децата разиграха ситуации за опазване на гората и морето .

Предназначението на магнитното табло е разиграване на колективна игра, предназначена за развитието на различни области. Навици за защита на природата, логическо мислене, внимание и памет.

Едновременно с това учениците подготвят информационен и снимков материал за създаване на информационен под сайт, към сайта на читалище "Георги Тодоров-1885" с името "Природният феномен - Белица" за създаване на брошури и плакати в изпълнение на дейностите в проекта.

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

<< Назад към Събития