Децата от пети клас на СУ "Св.св.Кирил и Методий" – Белица се включиха в проекта "Обичам природата - Аз участвам"

На 27.10.2016 г. децата от пети клас на СУ "Св.св.Кирил и Методий" – Белица се включиха в стартиралият на 24.10.2016 год. проект "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА -АЗ УЧАСТВАМ". Координаторът Катя Веселинова, запозна учениците с целите, дейностите и очакваните резултати в изпълнение на дейностите по проекта, в основата на който стои "Многообразието от растителни и животински видове и природни местообитания в територията на НП "Рила" и ДГС "Белица"".

Във връзка с първата дейност по събиране на база-данни с информация и фотографии на района, свързани с екосистемата, която да служи за разработване на рекламни материали за брошура, плакат и изготвяне на специализиран информационен подсайт "Природният феномен-Белица" към сайта на Народно читалище "Георги Тодоров-1885", петокласници с интерес и ентусиазъм, подтикнати от учителят по български език и литература, г-жа Ася Апостолова решиха да извършат изследователска дейност на защитените растителни и животински видове в района на НП"Рила" и горските територии в близост до гр. Белица и к.к."Семково", като направят описание на видовете. В същото време учениците се подготвят и за отваряне вратите на творческата работилница за популяризиране на редките и защитени растения и животни, хербаризиране на редки и защитени видове растения, идеи за разработване на информационни брошури и плакати.

В очакваното през ноември "циганско лято", предстои информационен ден на терен в к.к. "Семково" с тема "Приключения сред природата" за запознаване и опазване на ендемични и реликтни видове с лекционна беседа представена от експерт от ДНП"Рила" и гл. асистент, д-р Стефан Кирилов - преподавател в Колеж по туризъм - Благоевград. Транспорта на учениците до к.к. "Семково" е осигурен от Община Белица безвъзмездно.

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

<< Назад към Събития